3 Haziran 2015 Çarşamba


Soğuk Savaş

SOĞUK SAVAŞ
Soğuk Savaş  iki süper güç  olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyet Birliği'nin önderliğinde Doğu Bloku  ülkeleri arasında 1947'den 1991'e kadar devam etmiş olan uluslar arası siyasi ve askeri gerginliktir. Soğuk Savaş döneminde NATO, "Batı İttifakı" olarak da biliniyordu. Batı Bloku NATO üyesi ve üyesi olmayan diğer ABD ile müttefik olan kapitalist ve antikomünist ülkelerden, Doğu Bloku  ise Varşova Paktı'na üye olan komünist  ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu. Bu iki karşıt blokun yanı sıra hiçbir bloku da desteklemeyen Bağlantısızlar Hareketi isimli üçüncü bir blok daha vardı. Çin halk cumhuriyeti  ve Yugoslavya hem Doğu Bloğu  ülkeleri, hem de Bağlantısızlar hareketi  ülkeleriydi. Bu iki komünist ülkenin her iki blokta da olmasının nedeni Sovyetler birliği  ile olan görüş farklılıklarıydı.